Jako každý rok, i rok 2016 s sebou nese nové tabulky pro výpočet regulované části elektrické energie a zemního plynu. Na úvod rovnou odkážu – pokud ještě neznáte rozdíl mezi regulovanou a neregulovanou částí, doporučuji nejdříve přečíst jeden z dřívějších článků o liberalizaci trhu s energiemi.

Jak tedy bude vypadat rozdíl v účtování za „neovlivnitelnou“ část energií oproti loňsku?

Elektrická energie :

Regulované složky ceny elektrické energie tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2016 v průměru přibližně 56,2 % z celkové ceny za elektřinu.

ERÚ se snaží nastavit podmínky regulace pro provozovatele distribučních soustav a pro Operátora trhu s elektřinou (OTE) pro nadcházející tři roky. Cenové rozhodnutí na rok 2016 se liší od předcházejících způsobem výběru některých regulovaných plateb, což je v souladu s novelou energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích.

Hlavní odlišnost spočívá v jiném výpočtu příspěvku na činnost OTE, který se v předešlých letech se počítal podle spotřeby, nyní je tento poplatek stanoven na jedno odběrné místo. Zákazníky tato změna vyjde asi na 50 Kč za rok.

Proti původnímu návrhu se zvyšuje příspěvek na obnovitelné zdroje z 21,98 na 23,96 Kč/A/jedna fáze/měsíc. Tímto zvýšením se ještě zvyšuje počet zákazníků, kteří na výpočet podpory podle druhého způsobu nedosáhnou.

Platby za distribuci se zvyšují v průměru o 1,5%, zvyšuje se především platba za jistič, což opět znevýhodňuje zákazníky s menší spotřebou.

Zemní plyn :

Regulované složky ceny plynu tvoří pro domácnosti a maloodběratele v roce 2016 v průměru přibližně 24,86 % z celkové ceny plynu.

Bohužel, kvůli celkově menší spotřebě plynu napříč distribučními zónami (důvodem je méně tuhá zima než se čekalo) se nepodařilo vybrat požadované množství na distribučních poplatcích. Dochází tedy k drobnému zvýšení.

Průměrná výše ceny služby přepravy plynu do domácího bodu v roce 2016 bude 18,74 Kč/MWh. Tato položka tvoří přibližně 1 – 2 % z celkové ceny za služby dodávky plynu.

Cena služby distribuční soustavy zahrnující službu přepravy plynu českým zákazníkům v průměru narůstá. Nárůst této složky ceny za všechny kategorie zákazníků v ČR činí průměrně 2,65 %.

Závěr :

Po stránce distribučních poplatků může koncový odběratel čekat zvýšení přibližně o 3% u elektrické energie, 5% u zemního plynu. Netřeba ale propadat skepsi. Ceny ovlivnitelné části elektrické energie a zemního plynou jsou v současnosti příznivé a tak zákazník volbou jiného dodavatele, nebo množstevní dražbou může oproti loňsku i přes navýšení distribuce zajímavě ušetřit. Záleží ale na konkrétní situaci a velikosti rozdílu mezi současným stavem dodávky a stavem budoucím.

Pokud Vás zajímají ještě další nebo konkrétnější podrobnosti v poměru s Vaším odběrem, stačí mne kontaktovat a rád odpovím.

Hezký a úspěšný rok 2016 všem!

Napsal Eduard Rovenský

Diskuze je uzavřena.