Dobrý den vážení čtenáři, znovu po delší odmlce vkládám svůj čas do těchto řádků a chci přiblížit svůj pohled, tentokrát na cenový vývoj elektřiny a plynu.

Začneme ovlivnitelnou částí energií (viz. dřívější článek Liberalizace trhu).

Rok 2016 byl rokem zajímavých změn na trhu. Započal prudkým burzovním propadem obou komodit, který se zastavil počátkem března na velice zajímavé ceně. Dodavatelé, kteří v tomto měsíci nakoupili větší objemové zásoby, začali připravovat lákavé akviziční nabídky se snahou rozhýbat zákazníky a zamíchat rozložením poptávek. Pravdou je, že spousta odběratelů doplatila na dlouholeté závazky a zbytečně nevýhodně podepsané dodatky u stávajících smluvních partnerů. Mnozí dodavatelé svým zákazníkům v rámci výhodných nákupních cen drobně snížili cenu plynu (samozřejmě s velkou pompou).

Od března se cena komodit jak u elektrické energie, tak u zemního plynu začala pozvolna zvedat. Vzestupnému tempu přidaly i geopolitické záležitosti (BREXIT, volby v USA atd.), což nakonec u koncových nabídek způsobilo lehké opadnutí prvotní aktivity ( i přes to, že některé akviziční nabídky stále reflektovaly příznívou situaci z první čtvrtiny roku) a ceny na burze se postupně vrátily zpět do období podzimu 2014. Situaci navíc podpořila i blížící se topná sezóna a každoroční obchodní boom s ní spojený. Když už se zdálo, že by cena mohla zůstat na podobné hladině třeba i s menší regulací, došlo k dalšímu zajímavému zlomu (dohoda OPEC) a cena u zemního plynu znovu skokově navýšila (skoro na dvojnásobnou hodnotu oproti březnovému minimu). U elektrické energie závěr roku nabral opačnou tendenci.

Vývoj pro rok 2017 je velice nejistý. Osobně odhaduji další nárůst ceny zemního plynu minimálně do února a posléze klasický propad po topné sezoně s dlouhodobější stagnací. U elektrické energie věřím spíše v lehký pokles někam na úroveň jara 2016, ale otázkou je, co na nás svět v roce 2017 chystá. Po stránce dodavatelských nabídek jsem už zmínil, že nemalá část spotřebitelské poptávky je vázána dlohodobými závazky a určitě bych se neobával nějakého rapidního plošného zdražování. Spíše naopak. Tento rok jsem svým klientům v kategorii domácností zajišťoval na následující dvouleté období cenu 600 – 670 Kč/MWh zemního plynu a okolo 950 Kč/MWh elektrické energie, což pro ně bude znamenat další snížení výdajů (za poslední 3 roky už minimálně druhé). Přímé nabídky od dodavatelů jsou povětšinou méně výhodné (navíc s kličkami ve všeobecných obchodních podmínkách), ale i tady se dá nadále najít zajímavá alternativa k aktuálně vyšším smluvním cenám z předchozích let. Pro ty, kteří dobře nakoupili bude určitě příští rok tím příjemnějším (aspoň po stránce výdajů za energie).

Neovlivnitelná část energií:

Tam nás čeká další příjemná zpráva, aspoň co se týká nákladů za elektrickou energii. Po tříletém navyšování ERÚ oznámilo, že sníží náklady za podporu elektřiny z obnovitelných drojů, které ještě v tomto roce dělali cca 12 procent z celkové ceny elektřiny. Náklady za distribuci lehce navýší, ale v celkovém součtu by to mohlo vytvořit pokles neovlivnitelné části elektrické energie až o cca. 15 procent. Více naleznete ZDE.

U zemního plynu se bude pokračovat v lehkém navyšování, které by ale v poměru s příznivou cenou za dodávku (i nadále v celkových nákladech dělá více skoro 3/4 ceny) nemělo pro koncové odběratele znamenat sebemenší problémy.

Pokud by pro Vás tyto řádky byly méně srozumitelné, stačí napsat svůj konkrétní dotaz do zpráv a rád odpovím.

Děkuji za Váš čas a přeji šťastnou ruku na poli energií.

Napsal Eduard Rovenský

Diskuze je uzavřena.