Jak už mnozí z Vás zaregistrovali, v poslední době se poměrně hojně diskutuje o budoucí transformaci současných sazeb elektrické energie.

Změny, které navrhuje Energetický regulační úřad v čele s paní předsedkyní Ing. Vitáskovou mají za cíl donutit koncové odběratele elektrické energie k optimalizaci jističů a dle názoru ERÚ – tím i uvolnění části prostoru v síti dnes mnohdy zbytečně zabíraného velkými rezervovanými příkony jističů. I když pravda je, že síť se dimenzuje spíše na reálnou spotřebu, která vlastně s kapacitou jističů nic společného nemá. Jak už je z prvních řádků čitelné, změna by se tedy netýkala ovlivnitelné části energií, ale je zaměřena na účtování neovlivnitelné části – distribuce.

Všechno má své pro a proti.

Návrh změny na novou tarifní strukturu může vypadat zajímavě. Možnost sloučení sazeb ze současných 13 na budoucích 5, může pro mnohé zjednodušit celý systém, ve kterém je orientace pro běžného koncového uživatele, který neprošel v minulosti energetickou osvětou mnohdy poměrně složitá. Navíc změna účtování distribučních poplatků, kdy se výrazně sníží poměr plateb za využití sítí, může ve výsledku části odběratelů s větší spotřebou elektrické energie a vhodně zvolenou velikostí jističe finančně přilepšit (u mnohých i o desítky procent).

Naproti tomu ale vzroste stálá platba za jistič, navíc bude nově účtován tzv. měsíční poplatek za odběrné místo a platba za systémové služby bude brána poměrem k samotnému rezervovanému přikonu v síti oproti současnému poměru ke spotřebě. Tyto změny značí, že koncovým odběratelům, kteří se snaží dlouhodobě spořit elektrickou energii, mají nižší spotřebu, ale velikost jističe z důvodu širšího spektra spotřebičů vyšší než průměr, platba za distribuční poplatky naopak naroste. To samé platí v případě minimálních odběrů s průměrnými jističi (starší lidé, sezónní bydlení atd.). Největší dopad by měl nárůst cen na chatové a zahrádkářské kolonie s elektrickou energií, kde je odběr velice nízký, ale jističe (příkladem kvůli kotoučovým, nebo kolébkovým pilám) jsou vyšší. Tam v extrémních případech hrozí k nárůstu až od sto a více procent!

Už jen kvůli posledně zmíněné větě mnozí tento návrh překřtili na „Velký jističový podfuk“. Cituji jeden postřeh z článku pana Havelky na serveru Hospodářských novin : „Spotřeba domácností činí cca 25 % celkové spotřeby energie u nás, převážnou většinu tedy mají na svědomí firmy, průmysl. Pokud by všechny domácnosti najednou spustily všechny spotřebiče až na kapacitu svých jističů, došlo by ke zvýšení výkonu, který desetkrát přesahuje celkový instalovaný výkon všech českých elektráren – tedy nejsme schopní takové množství energie vůbec vyrobit, natož tak přenést. A schválený zákon na tomto samozřejmě nic nemění – i když si domácnosti vymění jističe za o něco menší (tj. namísto 3×25 například 3×20), nebude český elektrárenský systém, tedy jak elektrárny, tak přenosová soustava, na toto dimenzován.“

Celý článek si můžete přečíst zde, se spoustou věcí v něm souhlasím.

Jaký z toho tedy učinit závěr?

Jelikož se teprve jedná o návrh, těžko dělat finální závěry. Souhlasím se slučováním sazeb pro zjednodušení, ale s účtováním takovým, aby na něj nedoplatili ti, kteří se snaží elektřinou neplýtvat. Osobně mi dochází, že se v tom všem možná až tak nejedná o optimalizaci jističů, rezervovaný příkon, nebo správné nastavení odběrného místa. Někdo asi prostě zapsal. Síť je zastaralá a na obnovu v kratším časovém horizontu potřebuje daný distributor nemalé peníze a toto je jeden z možných prostředků jak část financí (bohužel z velké části i od těch sociálně nejslabších) získat.

Doufám, že se pletu.

Naštěstí poslední informace hovoří o odsunutí nového účtovacího systému snad až na rok 2019. Paní předsedkyně Vitásková navíc oznámila, že od tohoto týdne budou zástupci ERÚ objíždět republiku a diskutovat s občany napřímo. Veřejný konzultační proces má skončit 30. června.

Více k poslednímu vyjádření paní Ing. Vitáskové v ekonomickém deníku E15 zde.

A jen tak pod čarou. Pokud by jste si chtěli orientačně propočítat, jak návrh v původním znění změní vaše platby za distribuci, velmi dobře zpracovaná kalkulačka je na adrese http://www.novatarifnistruktura.cz.

 

Napsal Eduard Rovenský

Diskuze je uzavřena.