Další téma zaměřuji na dnes už běžnou záležitost při změně dodavatele (obchodníka).

Pro ty, kteří stále nerozumí rozdílu mezi ovlivnitelnou (obchodní) a neovlivnitelnou částí energií, prosím dříve o přečtení jednoho z předchozích příspěvků týkajících se liberalizace trhu.

Změna dodavatele už dávno není tím strašákem, jakým mohla být v začátcích otevřeného obchodování s komoditou, někdy před 6-7 lety. Dnes už je brána povětšinou jako věcná samozřejmost. Postupy se většinou u všech obchodních a dodavatelských skupin sjednotily, ale i tak musí člověk respektovat základní parametry, které je nutno dodržet.

Pokud necháváte výpověď a dosledování a připojení odběrného místa je na třetí osobě na základě plné moci, je důležité zkontrolovat, jestli uvedená data, která byla této osobě nebo společnosti poskytnuta jsou aktuální a sedí se stávajícími smluvními závazky na odběrném místě.

Z praxe se často setkávám s tím, že klient v minulosti předchozímu obchodníkovi neposkytl všechny údaje o odběrném místě, správné datum účinnosti smluv, často i špatné údaje ve jménu, adrese nebo trvalém bydlišti majitele odběrného místa. V tom případě se stává, že v očekávané změně se často narazí na rozpor při výpovědi a zpravidla ani nová smlouva nenabyde účinnosti. Odběratel tudíž zůstává s další tzv. mrtvou smlouvou u původního dodavatele a slibované úspory nebo důvody, proč chtěl přejít k novému obchodníkovi, se odkládají na neurčito.

Pokud výpověď podávate sami, je důležité kromě pohlídání samotné akceptace současným dodavatelem také podepsat včasně novou smlovu s dodavatelstou skupinou, aby mohl nový obchodník plynule navázat a nevznikl na odběrném místě černý odběr. Už se mi párkrát stalo, že klient přišel s papírem o akceptaci, kde datum nového odběru bylo za 14 dnů (což je zákonná lhůta k samotnému odstoupení od smlouvy, lhůta ve které se běžně změna neřeší) a chtěl rychle zařadit do nejbližšího výběrového řízení. Obvykle se v takových případech snažím vše urgentně řešit a pokusit se přiřadit do posledně vydraženého balíku, ale v jednom případě už jsem toto musel odříct a doporučil klientovi, aby podal zpětvzetí výpovědi, jinak by mohlo dojít až k odpojení elektroměru. Jak už jsem zmínil, vše má určité postupy a nic nejde zvládnout ze dne na den. Jenom samotná lhůta na nahlášení OTE (operátorovi trhu) je minimálně 10 dní před započetím odběru, u aukcí je potřeba dalších minimálně dalších 20 dnů na administrativní servis, zpracování, přijetí vítězné nabídky a samotné právní ověření náležitosti smlouvy.

V případě přechodu z důvodu snížení ceny je poslední den odběru u předchozího dodavatele dobré zapsat si stav plynoměru či elektroměru (doporučuji i vyfotit). Mimosezonní odečty probíhají většinou formou odhadu a běžně se stává, že distribuce přičte nebo odečně na finálním vyúčtování pěkných pár MWh. Pokud zákazník koncový stav nenahlásí, může začít nový odběr s číslem, které reálně ještě na plynoměru nemá, tudíž při rozdílu obchodní ceny zbytečně přeplatí mnohdy i zajímavé peníze (zvláště pokud se jedná o topné období). Na základě stavu a fotky je pak možno konečnou fakturaci reklamovat a tím pádem ušetřit zbytečně vynaložené peníze.

A poslední běžná věc je náběh nových záloh u nového dodavatele v případě platby SIPO.

Může se stát, že pokud došlo k přechodu v půli měsíce, na SIPO lístku platba za energie nefiguruje. Bývá to důsledek závěrečného vyúčtování, kdy dodavatel zbytečně nestrhává poslední zálohovou platbu a spotřebovaný plyn započítá až do finální závěrečné kalkulace. Nový dodavatel si navádí standartně zálohy až od následujícího měsíce. Pokud zálohy ani další měsíc nefigurují na platebním lístku, je důležité upozornit svého poradce nebo přímo dodavatele, který obratem zařídí nápravu.

Pokud máte jiný postřeh či dotaz, stačí napsat do kontaktního formuláře. Budu se snažit obratem odpovědět.

Přeji Vám všem krásný den.

Napsal Eduard Rovenský

Diskuze je uzavřena.