Počátkem roku 2015 došlo k dalšímu propadu ceny na poli burzovního obchodu s energetickou komoditou. U zemního plynu se sitace na čas vrátila zpět na cenovou hladinu roku 2012, u elektrické energie se cena dostala dokonce pod minimum z roku 2009.
Pro běžného člověka by možná vyplývalo ze situace, že ceny energií mají ještě dlouhodobou tendenci klesat, bohužel opak je spíše pravdou. Komoditní složka totiž netvoří sto procent celkové konečné ceny a spojené poplatky s užíváním energií mohou celkovou cenu jak u plynu, tak u elektřiny v nejbližších letech negativně ovlivnit. U plynu bude hodně záležet, jestli ERU najde způsob, jak zatlačit na dodavatele a narušit částečně nepsaný monopol, který se tu od doby liberalizace trhu vytvořil. Můj osobní názor je takový, že jestli cena plynu na obchodní části mírně poklesne (i díky možné další klesající ceně ropy – od roku 2017 se Iránu ruší hospodářské sankce za jaderný program, tudíž produkce tohoto přírodního bohatství poroste), bude tento pokles kompenzovat zdražení na části distribuční (budování nových plynovodních sítí př. pokračování NET4Gas, odprodej lokálních distr. soustav, např. Quantum a rekonstrukce stávajícího potrubí a armatur). U elektrické energie může cenou na distribuci zamíchat novela energetického zákona, po stránce komodity se ceny budou spíše přibližovat evropskému průměru (dnes cca. 15 procent nad současnou cenou v ČR).
Věřme tedy, že ceny energií se ještě nějaký pátek udrží na současné výši a snažme se hledat případné alternativy na dodávce, pokud dojde ke zdražení na poli distribuce.
Náhled z více stran i ve článku Moravského hospodářství: Energie budou nadále levné

Napsal Eduard Rovenský

Diskuze je uzavřena.